Sjung efter noter!

course tree
course tree

Förkunskapstest

Test - Toner

Vad kan du sedan innan? Notera att du bara kan göra testet en gång!

9901


990101
sing-sequence
CDEFG
990102
sing-melody
CDECDEDDDDCC
990103
sing-sequence
CDEFGABC
990104
sing-melody
CDEFGAGGABCC
990105
answer-question
C
"Tonen C"
990106
sing-melody
frere-jaques
990107
answer-question
C
"Tonen C"
990108
sing-melody
CDEbCDEGFsGEDC

Test - Puls och rytm

Vad kan du sedan innan? Notera att du bara kan göra testet en gång!

9902


990201
answer-question
rhythm-CDEFGGAAAAG-clap
"Puls och rytm"
990202
tap-pulse
spanien
990203
say-rhythm
spanien
990204
tap-pulse
rhythm-1-1
990205
say-rhythm
rhythm-1-1
990206
say-rhythm
rhythm-1-3

Test - Tonarter

Vad kan du sedan innan? Notera att du bara kan göra testet en gång!

9903


990301
sing-sequence
ABCDEFGA
990302
sing-sequence
ABCsDEFsGsA
990303
answer-question
D
"Tonen D"
990304
sing-sequence
DEFsGABCsD
990305
sing-sequence
DEFGABbCD

Börja med toner

Lektion 1

Första introduktion till tonhöjder och tonnamn.

101


10101
sing-tone
CDE
10102
sing-sequence
CDE
10103
sing-sequence
EDC
10104
answer-question
C
"Tonen C"
10105
select-note
CED
10106
sing-missing
CDE
10107
sing-missing
EDC
10108
select-note
101
10109
sing-melody
101
10110
bonus-song
101
"Spanien / Au Clair de la Lune"

Lektion 2

Fortsätt bekanta dig med tonerna.

102


10201
sing-tone
CDE
10202
sing-sequence
EDC
10203
sing-sequence
CDE
10204
select-note
ECD
10205
sing-sequence
ECD
10206
sing-sequence
DCE
10207
select-note
EDCEDCDDDDEE
10208
sing-melody
EDCEDCDDDDEE

Mängdträning

Låt vår AI generera fler övningar med 3 toner. Notera att det kan ta en liten stund att generera övningarna.

103


10301
sing-sequence
CDE
10302
sing-steps
CECEDECD
10303
sing-melody
Gen: P1,M2,M3
10304
sing-steps
EDCEDCDE
10305
sing-melody
Gen: P1,M2,M3
10306
sing-steps
DCECEDEC
10307
sing-melody
Gen: P1,M2,M3
10308
sing-steps
ECEDCECE
10309
sing-melody
Gen: P1,M2,M3
10310
sing-steps
DCEDCDCD
10311
sing-melody
Gen: P1,M2,M3

Tonhöjder 1

Lektion 1

Dina fem första skaltoner.

111


11101
sing-tone
CDEFG
11102
sing-sequence
CDEFG
11103
sing-sequence
GFEDC
11104
sing-missing
CDEFG
11105
sing-missing
GFEDC
11106
sing-tone
CDEFG
11107
select-note
111
11108
sing-melody
111
11109
bonus-song
111
"Lunka på / Mary had a little lamb"

Lektion 2

Dina fem första skaltoner.

112


11201
sing-sequence
CDEFG
11202
select-note
DEFGC
11203
sing-melody
CDEDEFGFEDCC
11204
sing-melody
CDEDEFGFEDCC
11205
select-note
GFEFEDCDEFGG
11206
sing-melody
GFEFEDCDEFGG
11207
select-note
112
11208
sing-melody
112
11209
bonus-song
112
"To a River"

Mängdträning

Låt vår AI generera fler övningar med 5 toner. Notera att det kan ta en liten stund att generera övningarna.

113


11301
sing-sequence
CDEFG
11302
sing-steps
CEFGCDCGFEDC
11303
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
11304
sing-steps
CGFCECEGFGEC
11305
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
11306
sing-steps
EGCFEGEGEGFG
11307
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
11308
sing-steps
GCDEGCEDGDGC
11309
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
11310
sing-steps
ECGCEDCEFGEF
11311
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5

Tonplatser

Lektion 1

Här sjunger vi på tonernas plats i skalan

131


13101
sing-sequence
CDEFG
13102
sing-sequence
CDEFG
13103
sing-sequence
GFEDC
13104
sing-missing
CDEFG
13105
sing-missing
GFEDC
13106
sing-missing
GEFGEDC
13107
sing-missing
CEFDGEC
13108
sing-missing
CEDFEFG
13109
sing-missing
GEFDCEG
13110
sing-melody
131
13111
bonus-song
131
"Björnen Sover / Lightly Row"

Lektion 2

Här sjunger vi på tonernas plats i skalan

132


13201
select-note
GGEFFDCDEFGGG
13202
sing-steps
CDEFGFEFDECGDFEC
13203
sing-melody
GGEFFDCDEFGGGGGEFFDCEGGC
13204
sing-relative
GFEFEDCDEFEE
13205
select-note
EFGDEFGFEDEE
13206
sing-melody
EFGDEFGFEDEE
13207
sing-melody
132
13208
bonus-song
132
"Ode to Joy"

Mängdträning

Låt vår AI generera fler övningar med 5 tonplatser. Notera att det kan ta en liten stund att generera övningarna.

133


13301
sing-sequence
CDEFG
13302
sing-steps
CGFCECEGFGEC
13303
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
13304
sing-steps
CGEDFEDCGFED
13305
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
13306
sing-steps
ECGDCDGCDCED
13307
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
13308
sing-steps
GCDEGCEDGDGC
13309
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5
13310
sing-steps
ECGECEGDFDGC
13311
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5

Tonhöjder 2

Lektion 1

Vi sjunger som alfabetet!

121


12101
sing-tone
ABCDEFGA
12102
sing-sequence
ABCDE
12103
sing-sequence
EDCBA
12104
sing-missing
ABCDE
12105
sing-missing
EDCBA
12106
sing-tone
ABCDE
12107
select-note
DECBA
12108
sing-melody
121_sv-SE
12109
bonus-song
121
"Vyssa Lulla / Kalinka"

Lektion 2

Vi forstätter att börja på A

122


12201
select-note
EABCD
12202
sing-sequence
EABCD
12203
select-note
ACCBDDCEEDCB
12204
sing-melody
ACCBDDCEEDCB
12205
sing-tone
ABCBACAB
12206
sing-melody
122_en-US
12207
bonus-song
122_en-US
"Snake Charmer Song"

Mängdträning

Låt vår AI generera fler övningar A-E. Notera att det kan ta en liten stund att generera övningarna.

123


12301
sing-sequence
ABCDE
12302
sing-steps
ACDBECAECEAB
12303
sing-melody
Gen: P1,M2,m3,P4,P5
12304
sing-steps
CACAECACECAC
12305
sing-melody
Gen: P1,M2,m3,P4,P5
12306
sing-steps
ECECAEAEBEAD
12307
sing-melody
Gen: P1,M2,m3,P4,P5
12308
sing-steps
CAECECABADAD
12309
sing-melody
Gen: P1,M2,m3,P4,P5
12310
sing-steps
ACADAEBDCEBD
12311
sing-melody
Gen: P1,M2,m3,P4,P5

Skala 1

Lektion 1

Tonplatser som börjar på grundtonen.

151


15101
sing-sequence
CDEFGABC
15102
sing-sequence
CBAGFEDC
15103
sing-missing
CDEFG
15104
sing-missing
GGABC
15105
sing-missing
GAGEC
15106
sing-missing
GABGC
15107
select-note
151
15108
sing-melody
151
15109
bonus-song
151
"Hej sa Petronella / London Bridge is Falling Down"

Lektion 2

Tonplatser som börjar på grundtonen.

152


15201
sing-sequence
CEGCGEC
15202
select-tone
CEGFEDCEGABGCC
15203
select-note
GAGEFGGGABCC
15204
sing-melody
GAGEFGGGABCC
15205
sing-steps
CGAGEDCGCGABC
15206
select-note
152
15207
sing-melody
152
15208
bonus-song
152
"Alla Fåglar / Baa Baa Black Sheep"

Mängdträning

Låt vår AI generera fler övningar C-C. Notera att det kan ta en liten stund att generera övningarna.

153


15301
sing-sequence
CDEFGABC
15302
sing-steps
CGEGCBGFDCGD
15303
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5,M6,M7,P8
15304
sing-steps
GCFCBCACGDCE
15305
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5,M6,M7,P8
15306
sing-steps
CGDBCEDCDAGE
15307
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5,M6,M7,P8
15308
sing-steps
GCBCEDCFCGAC
15309
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5,M6,M7,P8
15310
sing-steps
GCDFECDCAECD
15311
sing-melody
Gen: P1,M2,M3,P4,P5,M6,M7,P8

Halvtoner

Lektion 1

Vi smyger in lite halvtoner uppåt!

141


14101
sing-sequence
DCD
14102
sing-sequence
DCsD
14103
answer-question
semitones-1-sharps
"Ciss"
14104
answer-question
CCsDDsE
"Ciss och Diss"
14105
sing-sequence
DCD
14106
sing-sequence
DCsD
14107
select-note
CDCsEDs
14108
sing-sequence
EDE
14109
sing-sequence
EDsE
14110
sing-melody
141
14111
bonus-song
141
"Für Elise"

Lektion 2

Alla höjda toner, och återställning.

142


14201
select-note
chromatic-up
14202
sing-sequence
DCD
14203
sing-sequence
DCsD
14204
sing-melody
chromatic-extended
14205
select-note
CsDEDsC
14206
answer-question
CsDEDsC
"Återställning"
14207
select-note
little-lamb-chromatic-start
14208
answer-question
little-lamb-chromatic-start
"Återställd av taktstreck"
14209
sing-melody
little-lamb-chromatic

Lektion 3

Nu, några halvtoner nedåt!

143


14301
sing-sequence
FGF
14302
sing-sequence
FGbF
14303
answer-question
semitones-2-flats
"Gess"
14304
answer-question
GGbFEEbDDbC
"Gess, Ess och Dess"
14305
sing-sequence
FGF
14306
sing-sequence
FGbF
14307
select-note
chromatic-down
14308
select-note
CDEbCDEGFsGEDC
14309
sing-melody
CDEbCDEGFsGEDC
14310
select-note
hava-nagila
14311
sing-melody
hava-nagila
14312
bonus-song
havanagila
"Hava Nagila"

Skala 2

Lektion 1

Tonplatser med grundtonen i mitten.

161


16101
sing-sequence
CDEFGGABC
16102
sing-sequence
CDEFGGABC
16103
sing-sequence
GFEDCGABC
16104
sing-sequence
CBAGABC
16105
select-note
EDCBC
16106
sing-sequence
EDCBC
16107
select-note
BCDBC
16108
sing-sequence
BCDBC
16109
sing-melody
161
16110
bonus-song
161
"Den Blomstertid / Old MacDonald"

Lektion 2

Tonplatser med grundtonen i mitten.

162


16201
select-note
EDCDCBAGABCC
16202
sing-melody
EDCDCBAGABCC
16203
sing-steps
CDEFGECGABDEC
16204
sing-melody
GAGCBCGECBCC
16205
select-note
happy-birthday
16206
sing-melody
happy-birthday-split
16207
bonus-song
happybirthday
"Happy Birthday"

Mängdträning

Låt vår AI generera fler övningar G-G. Notera att det kan ta en liten stund att generera övningarna.

163


16301
sing-sequence
CDEFGGABC
16302
sing-steps
CGGCEGDAGBDC
16303
sing-melody
Gen: P5,M6,M7,P8,M9,M10,P11,P12
16304
sing-steps
CGEGEGACBDFE
16305
sing-melody
Gen: P5,M6,M7,P8,M9,M10,P11,P12
16306
sing-steps
GCGFCFCDGAGE
16307
sing-melody
Gen: P5,M6,M7,P8,M9,M10,P11,P12
16308
sing-steps
GCFGFGCBFGBA
16309
sing-melody
Gen: P5,M6,M7,P8,M9,M10,P11,P12
16310
sing-steps
CGFGDEBAGCGC
16311
sing-melody
Gen: P5,M6,M7,P8,M9,M10,P11,P12

Tonarter

Lektion 1

Vad är skalor?

901


1801
sing-sequence
ABCDEFGA
1802
answer-question
scale-1-letters
"Skala"
1803
answer-question
scale-2-numbers
"Skalsteg"
1804
answer-question
scale-3-octave
"Oktav"
1805
answer-question
scale-4-halfsteps
"Tonsteg"
1806
sing-sequence
ABCDEFGA
1807
answer-question
scale-5-minor
"A moll skala"
1808
select-note
ABCsDEFsGsA
1809
answer-question
scale-6-newhalfsteps
"En ny skala"
1810
sing-sequence
ABCsDEFsGsA
1811
answer-question
scale-7-major
"A dur skala"
1812
answer-question
scale-7-major
"Korsförtecken"
1813
answer-question
scale-8-keysignature
"Fasta förtecken"
1814
answer-question
scale-8-keysignature
"Hur många fasta korsförtecken har tonarten A dur?"

Lektion 2

Vi tittar på durtonarter

902


1901
answer-question
circleoffifths-major
"Kvintcirkeln"
1902
answer-question
circleoffifths-major-sharps
"Korstonarter"
1903
select-answer
circleoffifths-C
"Placera ut tonarterna vid förtecknen"
1904
answer-question
circleoffifths-major-flats
"B-tonarter"
1905
select-answer
circleoffifths-C
"Placera ut tonarterna vid förtecknen"
1906
answer-question
keys-1-G-scale
"Vilken durskala är detta?"
1907
answer-question
keys-2-Eb-scale
"Vilken durskala är detta?"
1908
select-answer
keys-2-Eb-scale
"Placera ut tonerna i skalan."
1909
answer-question
keys-3-Eb-song
"Vilken durtonart är detta?"
1910
answer-question
keys-4-Eb-song-circled
"Ess dur = E♭ dur"
1911
select-note
GAbBbAbGFGAbBbGFEb
1912
answer-question
keys-5-D-song
"Vilken durtonart är detta?"
1913
select-note
DEFsGABAGFsEDD
1914
sing-melody
DEFsGABAGFsEDD

Lektion 3

Vi går vidare till Molltonarter

903


2001
sing-sequence
CDEFGABC
2002
answer-question
keys-6-C-scale
"Vilken durskala är detta?"
2003
answer-question
keys-7-C-halfsteps
"C dur"
2004
answer-question
keys-8-am-halfsteps
"A moll"
2005
sing-sequence
ABCDEFGA
2006
answer-question
keys-9-C-am-halfsteps
"Paralelltonarter"
2007
answer-question
circleoffifths-minor
"Molltonarter"
2008
select-answer
circleoffifths-minor-none
"Placera ut tonarterna vid förtecknen"
2009
select-answer
circleoffifths-minor-none
"Placera ut tonarterna vid förtecknen"
2010
answer-question
keys-10-em-scale
"Vilken molltonart är detta?"
2011
answer-question
keys-11-cm-scale
"Vilken molltonart är detta?"
2012
answer-question
keys-12-cm-song
"Vilken molltonart är detta?"
2013
select-note
EbFGFEbDEbFGEbDC
2014
answer-question
keys-14-bm-song
"Vilken molltonart är detta?"
2015
answer-question
keys-5-D-song
"Vilken DUR-tonart är detta?"
2016
sing-sequence
DEFsGABCsD
2017
sing-melody
DEFsGABAGFsEDD
2018
answer-question
keys-13-dm-song
"Vilken MOLL-tonart är detta?"
2019
sing-sequence
DEFGABbCD
2020
sing-melody
DEFGABbAGFEDD

Rytm I

Lektion 1

Introduktion till rytm och puls.

911


18101
sing-melody
CDECDE
18102
answer-question
rhythm-CDECDE-clap
"Tänkte du på detta?"
18103
answer-question
rhythm-CDECDE-clap
"Puls"
18104
tap-pulse
rhythm-442442
18105
sing-melody
hej-sa-petronella-start
18106
answer-question
rhythm-CDEFGGAAAAG-clap
"Tänkte du på detta?"
18107
answer-question
rhythm-CDEFGGAAAAG-clap
"Rytm"
18108
say-rhythm
spanien
18109
tap-pulse
spanien
18110
select-answer
rhythm-notevalues-2884
"Hur många pulsslag varar tonerna?"

Lektion 2

Övningar i rytm och puls.

912


2201
tap-pulse
rhythm-1-1
2202
say-rhythm
rhythm-1-1
2203
tap-pulse
rhythm-1-2
2204
say-rhythm
rhythm-1-2
2205
tap-pulse
rhythm-1-3
2206
say-rhythm
rhythm-1-3
2207
tap-pulse
rhythm-1-4
2208
say-rhythm
rhythm-1-4

Rytm 2

Lektion 1

Övningar i rytm och puls.

931


2301
tap-pulse
rhythm-2-1
2302
say-rhythm
rhythm-2-1
2303
tap-pulse
rhythm-2-2
2304
say-rhythm
rhythm-2-2
2305
tap-pulse
rhythm-2-3
2306
say-rhythm
rhythm-2-3
2307
tap-pulse
rhythm-2-4
2308
say-rhythm
rhythm-2-4

Lektion 2

Övningar i rytm och puls.

932


2401
tap-pulse
rhythm-3-1
2402
say-rhythm
rhythm-3-1
2403
tap-pulse
rhythm-3-2
2404
say-rhythm
rhythm-3-2
2405
tap-pulse
rhythm-3-3
2406
say-rhythm
rhythm-3-3
2407
tap-pulse
rhythm-3-4
2408
say-rhythm
rhythm-3-4

USA

Frog in the Meadow

USA

221


22101
sing-sequence
frog-in-the-meadow_scale
22102
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har inga kors- eller b-förtecken?"
22103
say-rhythm
frog-in-the-meadow_rhythm
22104
select-note
frog-in-the-meadow
22105
sing-melody
frog-in-the-meadow
22106
answer-question
frog-in-the-meadow
"Frog in the Meadow"

Let us chase the Squirrel

USA

222


22201
sing-sequence
chase-the-squirrel_scale
22202
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 b-förtecken?"
22203
say-rhythm
chase-the-squirrel_rhythm
22204
select-note
chase-the-squirrel
22205
sing-melody
chase-the-squirrel
22206
answer-question
chase-the-squirrel
"Let us chase the Squirrel"

I Bought me a Cat

USA

223


22301
sing-sequence
bought-me-a-cat_scale
22302
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har inga kors- eller b-förtecken?"
22303
say-rhythm
bought-me-a-cat_rhythm
22304
select-note
bought-me-a-cat
22305
sing-melody
bought-me-a-cat
22306
answer-question
bought-me-a-cat
"I Bought me a Cat"

Over The Hills And Far Away

USA

224


22401
sing-sequence
over-the-hills_scale
22402
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 korsförtecken?"
22403
say-rhythm
over-the-hills_rhythm
22404
select-note
over-the-hills
22405
sing-melody
over-the-hills
22406
answer-question
over-the-hills
"Over The Hills And Far Away"

The Sword of Bunker Hill

USA

225


22501
sing-sequence
bunker-hill_scale
22502
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 b-förtecken?"
22503
say-rhythm
bunker-hill_rhythm
22504
select-note
bunker-hill
22505
sing-melody
bunker-hill
22506
answer-question
bunker-hill
"The Sword of Bunker Hill"

The Yellow Rose of Texas

USA

226


22601
sing-sequence
yellow-rose_scale
22602
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 korsförtecken?"
22603
say-rhythm
yellow-rose_rhythm
22604
select-note
yellow-rose
22605
sing-melody
yellow-rose
22606
answer-question
yellow-rose
"The Yellow Rose of Texas"

Tyskland

Mer hahn en neue Oberkeet

Germany

251


25101
sing-sequence
neue-oberkeet_scale
25102
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 kors-förtecken?"
25103
say-rhythm
neue-oberkeet_rhythm
25104
select-note
neue-oberkeet
25105
sing-melody
neue-oberkeet
25106
answer-question
neue-oberkeet
"Mer hahn en neue Oberkeet"

Es ist ein Ros entsprungen

Germany

252


25201
sing-sequence
ein-ros-entsprungen_scale
25202
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har inga kors- eller b-förtecken?"
25203
say-rhythm
ein-ros-entsprungen_rhythm
25204
select-note
ein-ros-entsprungen
25205
sing-melody
ein-ros-entsprungen
25206
answer-question
ein-ros-entsprungen
"Es ist ein Ros entsprungen"

Stille Nacht, heilige Nacht

Germany

253


25301
sing-sequence
stille-nacht_scale
25302
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 2 b-förtecken?"
25303
say-rhythm
stille-nacht_rhythm
25304
select-note
stille-nacht
25305
sing-melody
stille-nacht
25306
answer-question
stille-nacht
"Stille Nacht, heilige Nacht"

Ach, du lieber Augustin

Germany

254


25401
sing-sequence
lieber-augustin_scale
25402
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 6 kors-förtecken?"
25403
say-rhythm
lieber-augustin_rhythm
25404
select-note
lieber-augustin
25405
sing-melody
lieber-augustin
25406
answer-question
lieber-augustin
"Ach, du lieber Augustin"

Das klinget so herrlich

Germany

255


25501
sing-sequence
klinget-so-herrlich_scale
25502
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 b-förtecken?"
25503
say-rhythm
klinget-so-herrlich_rhythm
25504
select-note
klinget-so-herrlich
25505
sing-melody
klinget-so-herrlich
25506
answer-question
klinget-so-herrlich
"Das klinget so herrlich"

Muss i denn

Germany

256


25601
sing-sequence
muss-i-denn_scale
25602
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 2 kors-förtecken?"
25603
say-rhythm
muss-i-denn_rhythm
25604
select-note
muss-i-denn
25605
sing-melody
muss-i-denn
25606
answer-question
muss-i-denn
"Muss i denn"

Brittiska Öarna

The Ash Grove

Trad. Wales

211


21101
sing-sequence
ash-grove_scale
21102
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 3 b-förtecken?"
21103
say-rhythm
ash-grove_rhythm
21104
select-note
ash-grove
21105
sing-melody
ash-grove
21106
answer-question
ash-grove
"The Ash Grove"

Mairi's Wedding

Trad. Scotland

212


21201
sing-sequence
mairis-wedding_scale
21202
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 kortförtecken?"
21203
say-rhythm
mairis-wedding_rhythm
21204
select-note
mairis-wedding
21205
sing-melody
mairis-wedding
21206
answer-question
mairis-wedding
"Mairi's Wedding"

The Grenadier and the Lady

Trad. England

213


21301
sing-sequence
grenadier_scale
21302
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 1 b-förtecken?"
21303
say-rhythm
grenadier_rhythm
21304
select-note
grenadier
21305
sing-melody
grenadier
21306
answer-question
grenadier
"The Grenadier and the Lady"

Scarborough Fair

Trad. England

214


21401
sing-sequence
scarborough-fair_scale
21402
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har inga kors- eller b-förtecken?"
21403
say-rhythm
scarborough-fair_rhythm
21404
select-note
scarborough-fair
21405
sing-melody
scarborough-fair
21406
answer-question
scarborough-fair
"Scarborough Fair"

Mae 'nghariadd i'n Fenws

Trad. Wales

215


21501
sing-sequence
fenws_scale
21502
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 2 korsförtecken?"
21503
say-rhythm
fenws_rhythm
21504
select-note
fenws
21505
sing-melody
fenws
21506
answer-question
fenws
"Mae 'nghariadd i'n Fenws"

Danny Boy

Trad. Ireland

216


21601
sing-sequence
danny-boy_scale
21602
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 b-förtecken?"
21603
say-rhythm
danny-boy_rhythm
21604
select-note
danny-boy
21605
sing-melody
danny-boy
21606
answer-question
danny-boy
"Danny Boy"

Frankrike

Sur le Pont D'avignon

France

241


24101
sing-sequence
avignon_scale
24102
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 kortförtecken?"
24103
say-rhythm
avignon_rhythm
24104
select-note
avignon
24105
sing-melody
avignon
24106
answer-question
avignon
"Sur le Pont D'avignon"

Mignonne, allons voir si la rose

France

242


24201
sing-sequence
la-rose_scale
24202
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 3 b-förtecken?"
24203
say-rhythm
la-rose_rhythm
24204
select-note
la-rose
24205
sing-melody
la-rose
24206
answer-question
la-rose
"Mignonne, allons voir si la rose"

Gentil Coquelicot

France

243


24301
sing-sequence
gentil-coquelicot_scale
24302
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har 1 b-förtecken?"
24303
say-rhythm
gentil-coquelicot_rhythm
24304
select-note
gentil-coquelicot
24305
sing-melody
gentil-coquelicot
24306
answer-question
gentil-coquelicot
"Gentil Coquelicot"

Tourdion

France

244


24401
sing-sequence
tourdion_scale
24402
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 1 b-förtecken?"
24403
say-rhythm
tourdion_rhythm
24404
select-note
tourdion
24405
sing-melody
tourdion
24406
answer-question
tourdion
"Tourdion"

Polichinelle

France

245


24501
sing-sequence
polichinelle_scale
24502
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken dur-tonart har inga kors- eller b-förtecken?"
24503
say-rhythm
polichinelle_rhythm
24504
select-note
polichinelle
24505
sing-melody
polichinelle
24506
answer-question
polichinelle
"Polichinelle"

La Blanche Biche

France

246


24601
sing-sequence
la-blanche-biche_scale
24602
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 1 korsförtecken?"
24603
say-rhythm
la-blanche-biche_rhythm
24604
select-note
la-blanche-biche
24605
sing-melody
la-blanche-biche
24606
answer-question
la-blanche-biche
"La Blanche Biche"

Ryssland

Vo pole bereza stoyala

Ryssland

231


23101
sing-sequence
bereza-stoyala_scale
23102
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 1 b-förtecken?"
23103
say-rhythm
bereza-stoyala_rhythm
23104
select-note
bereza-stoyala
23105
sing-melody
bereza-stoyala
23106
answer-question
bereza-stoyala
"Vo pole bereza stoyala"

Ey, ukhnem!

Ryssland

232


23201
sing-sequence
ey-ukhnem_scale
23202
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 4 b-förtecken?"
23203
say-rhythm
ey-ukhnem_rhythm
23204
select-note
ey-ukhnem
23205
sing-melody
ey-ukhnem
23206
answer-question
ey-ukhnem
"Vo pole bereza stoyala"

Katyusha

Ryssland

233


23301
sing-sequence
katyusha_scale
23302
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 1 korsförtecken?"
23303
say-rhythm
katyusha_rhythm
23304
select-note
katyusha
23305
sing-melody
katyusha
23306
answer-question
katyusha
"Katyusha"

Karobeiniki

Tetris

234


23401
sing-sequence
karobeiniki_scale
23402
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 2 korsförtecken?"
23403
say-rhythm
karobeiniki_rhythm
23404
select-note
karobeiniki
23405
sing-melody
karobeiniki
23406
answer-question
karobeiniki
"Karobeiniki"

Podmoskovnie vechera

Ryssland

235


23501
sing-sequence
podmoskovnie-vechera_scale
23502
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 3 b-förtecken?"
23503
say-rhythm
podmoskovnie-vechera_rhythm
23504
select-note
podmoskovnie-vechera
23505
sing-melody
podmoskovnie-vechera
23506
answer-question
podmoskovnie-vechera
"Podmoskovnie vechera"

Dorogoi dlinnoyu

Ryssland

236


23601
sing-sequence
dorogoi-dlinnoyu_scale
23602
answer-question
circleoffifths-full-smaller
"Vilken moll-tonart har 2 b-förtecken?"
23603
say-rhythm
dorogoi-dlinnoyu_rhythm
23604
select-note
dorogoi-dlinnoyu
23605
sing-melody
dorogoi-dlinnoyu
23606
answer-question
dorogoi-dlinnoyu
"Dorogoi dlinnoyu"

Kunskapstest

Test - Toner

Vad har du lärt dig? Notera att du bara kan göra testet en gång!

9911


991101
sing-sequence
CDEFG
991102
sing-melody
CDECDEDDDDCC
991103
sing-sequence
CDEFGABC
991104
sing-melody
CDEFGAGGABCC
991105
answer-question
C
"Tonen C"
991106
sing-melody
frere-jaques
991107
answer-question
C
"Tonen C"
991108
sing-melody
CDEbCDEGFsGEDC

Test - Puls och rytm

Vad har du lärt dig? Notera att du bara kan göra testet en gång!

9912


991201
answer-question
rhythm-CDEFGGAAAAG-clap
"Puls och rytm"
991202
tap-pulse
spanien
991203
say-rhythm
spanien
991204
tap-pulse
rhythm-1-1
991205
say-rhythm
rhythm-1-1
991206
say-rhythm
rhythm-1-3

Test - Tonarter

Vad har du lärt dig? Notera att du bara kan göra testet en gång!

9913


991301
sing-sequence
ABCDEFGA
991302
sing-sequence
ABCsDEFsGsA
991303
answer-question
D
"Tonen D"
991304
sing-sequence
DEFsGABCsD
991305
sing-sequence
DEFGABbCD


Total number of exercises: 503