Koppla Notysing till läroplanen

Snabbkopplingar till styrdokumenten

Som ett stöd för dig har vi skapat snabbkopplingar till det centrala innehållet i olika skolformer och årskurser:


Notysing i Grundskolan 4-6

Med Notysing får du stöd i att arbeta med bl.a. följande centrala innehåll i ämnet musik för åk 4-6 i grundskolan:

Åk 4-6

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

Upp ↑


Notysing i Grundskolan 7-9

Med Notysing får du stöd i att arbeta med bl.a. följande centrala innehåll i ämnet musik för åk 7-9 i grundskolan:

Åk 7-9

Musicerande och musikskapande

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikens verktyg

 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Upp ↑


Notysing i Grundsärskolan 4-6

Med Notysing får du stöd i att arbeta med bl.a. följande centrala innehåll i ämnet musik för åk 4-6 i grundsärskolan:

Åk 4-6 i Grundsärskolan

Musicerande och musikskapande

 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Upp ↑


Notysing i Grundsärskolan 7-9

Med Notysing får du stöd i att arbeta med bl.a. följande centrala innehåll i ämnet musik för åk 7-9 i grundsärskolan:

Åk 7-9 i Grundsärskolan

Musicerande och musikskapande

 • Sång i enkla stämmor, ackord- och melodispel i enkla tonarter och ensemblespel i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackord i ett par tonarter.

Musikens verktyg

 • Rösten som instrument i unison och enklare flerstämmig sång.
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
 • Musikens byggstenar och formelement. Hur de används för att musicera och komponera musik.
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Upp ↑


Notysing i Träningsskolan 4-6

Med Notysing får du stöd i att arbeta med bl.a. följande centrala innehåll för åk 4-6 i grundsärskolans ämnesområde Estetisk verksamhet:

Åk 4–6

Estetisk framställning

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Spel på musik- och rytminstrument.

 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Upp ↑


Notysing i Träningsskolan 7-9

Med Notysing får du stöd i att arbeta med bl.a. följande centrala innehåll för åk 7-9 i grundsärskolans ämnesområde Estetisk verksamhet:

Åk 7-9

Estetisk framställning

 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande samt bildframställning.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet estetisk verksamhet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Upp ↑


Notysing i Gymnasiet

Notysing passar bra i många av gymnasiets musikkurser, såsom t.ex. ”Gehörs- och musiklära”, ”Instrument eller sång” och ”Ensemble med körsång”.

Mer info kommer snart.

Upp ↑