Notysing i skolan

I Notysing lär du dig musikens grunder på ett musikaliskt och roligt sätt genom att sjunga!

Med Notysing kan dina elever uppfylla målen i läroplanen vad gäller bl.a. gehör och musikens innehåll och representationer. Varje elev har en egen utvecklingslinje, du kan ge feedback och får ett underlag för att sätta betyg.

På denna sida:

Har du frågor om att använda Notysing i skolan, hör av dig till oss på support@notysing.com.


Snabbkopplingar till styrdokumenten

Som ett stöd för dig har vi skapat snabbkopplingar till det centrala innehållet i olika skolformer och årskurser:


Elevernas utveckling i rapportpanelen

Varje elev har en egen utvecklingslinje, du kan följa upp läxor och får ett underlag för att sätta betyg.

Du kan följa vilka lektioner eleverna klarat, och procentuella poäng på varje lektion, baserat på tonträff, antal försök m.m.


Kom igång med Notysing på din skola!

Notysing kan köras direkt i webbläsaren på dator eller mobil, eller installeras från App Store till iPhone & iPad / Android.

Kontakta oss på support@notysing.com om du har frågor eller vill ha hjälp att komma igång med Notysing!

Installera från notysing.app
För Chromebook, PC & Mac
Hämta i Apple App Store
För iPhone och iPad
Ladda ner på Google Play
För Android