Notysing Dashboard

Notysing Dashboard

I Notysing Dashboard kan lärare lägga till elever i grupper och följa deras framsteg i appen.

Du kan följa vilka lektioner eleverna klarat, och dessutom se deras procentuella poäng på varje lektion. Detta är värdefullt för att följa upp läxor, dela ut extra övningar på svåra områden och hjälpa till med betygsättning.

Lektionernas poäng räknar in dels hur många försök som behövts för att klara varje övning, och dels säkerheten i tonträff för varje sjungen ton.

Att använda Dashboarden

Skapa ett konto

Först behöver du skapa ett konto för dashboarden, och logga in.

Notera att det för tillfället inte finns något sätt att återställa lösenordet, så välj något som du kommer ihåg! Vi jobbar på att lägga till den funktionaliteten inom kort.

Skapa en grupp

När du kommit in i dashboarden behöver skapa en grupp. En grupp kan vara alla dina elever, en klass eller en mindre grupp.

Få elevernas användar-ID

För att lägga till elever i din grupp behöver du elevens användar-ID (”User ID”). Detta ID hittar man i appen.

Be dina elever att:

  • Öppna appen
  • Klicka på kugghjulet på startsidan för att gå till inställningarna.
  • Tryck på den diskreta knappen längst ner på inställningssidan för att kopiera sitt användar-ID
  • Klistra in sitt användar-ID i ett meddelande till dig

Använd dina vanliga kanaler för meddelanden, t.ex. e-post, SMS, Messenger eller något annat som fungerar för er skola.

Lägg till Användar-IDn i dashboarden

Kopiera och klistra in ett användar-ID i fältet ”User ID” i din grupp, lägg till ett namn du vill kalla eleven i fältet ”User display mame”, och tryck på ”Add to group”.

Användaren är nu tillagd i gruppen och du kan se avklarade lektioner i tabellen.

Ladda om sidan för att uppdatera tabellen efterhand eleverna gör övningar.