Notysing Dashboard

Notysing Dashboard

I Notysing Dashboard kan lärare lägga till elever i grupper och följa deras framsteg i appen.

Du kan följa vilka lektioner eleverna klarat, och dessutom se deras procentuella poäng på varje lektion. Detta är värdefullt för att följa upp läxor, dela ut extra övningar på svåra områden och hjälpa till med betygsättning.

Lektionernas poäng räknar in dels hur många försök som behövts för att klara varje övning, och dels säkerheten i tonträff för varje sjungen ton.

Öppna Dashboarden

Skapa ett konto eller logga in

Om du inte förut använt Notysing, öppna dashboarden och skapa ett konto.

Om du tidigare använt Notysing-appen och skapat en profil, använd samma inloggningsmetod för att logga in i dashboarden, med email eller Google Login.

Notera att Google Login-knappen och E-postinloggning med din Google-epostadress loggar in dig på olika Notysing-konton. Använd samma inloggningsmetod varje gång.

Lägga till grupper och studenter

Importera studenter från Google Classroom

Om du använder Google Classroom för att hantera konton så kan du automatiskt importera studenter in i dashboard-grupper.

  1. Klicka på knappen ”Import Users” på Dashboardens förstasda
  2. Välj ”Google Classroom” och klicka på Next för att godkänna rättigheterna för importen
  3. Välj vilket Google-klassrum du vill importera studenter från
  4. Välj eller skapa en ny grupp att importera studenterna till
  5. Välj vilka studenter från Google-klassrummet du vill importera och tryck på ”Import”

Studenterna är nu tillagda i gruppen.

Studenterna behöver logga in i Notysing-appen via Google Login-knappen (på det konto som är kopplat till Google-klassrummet). Du kan nu se avklarade lektioner i tabellen.

Ladda om sidan för att uppdatera tabellen efterhand eleverna gör övningar.

Lägg till studenter manuellt

Skapa en grupp

När du kommit in i dashboarden behöver skapa en grupp. En grupp kan vara alla dina elever, en klass eller en mindre grupp.

Få elevernas användar-ID

För att lägga till elever i din grupp behöver du elevens användar-ID (”User ID”). Detta ID hittar man i appen.

Be dina elever att:

  • Öppna appen
  • Klicka på kugghjulet på startsidan för att gå till inställningarna.
  • Tryck på den diskreta knappen längst ner på inställningssidan för att kopiera sitt användar-ID
  • Klistra in sitt användar-ID i ett meddelande till dig

Använd dina vanliga kanaler för meddelanden, t.ex. e-post, SMS, Messenger eller något annat som fungerar för er skola.

Lägg till Användar-IDn i dashboarden

Kopiera och klistra in ett användar-ID i fältet ”User ID” i din grupp, lägg till ett namn du vill kalla eleven i fältet ”User display mame”, och tryck på ”Add to group”.

Användaren är nu tillagd i gruppen och du kan se avklarade lektioner i tabellen.

Ladda om sidan för att uppdatera tabellen efterhand eleverna gör övningar.