Rapportpanelen

”Notysing Dashboard”

I rapportpanelen ”Notysing Dashboard” kan lärare lägga till elever i grupper och följa deras framsteg i appen.

Du kan följa vilka lektioner eleverna klarat, och dessutom se deras procentuella poäng på varje lektion. Detta är värdefullt för att följa upp läxor, dela ut extra övningar på svåra områden och hjälpa till med betygsättning.

Lektionernas poäng räknar in dels hur många försök som behövts för att klara varje övning, och dels säkerheten i tonträff för varje sjungen ton.

Öppna Rapportpanelen

Skapa ett konto eller logga in

Om du inte förut använt Notysing, öppna rapportpanelen och skapa ett konto.

Om du tidigare använt Notysing-appen och skapat en profil, använd samma inloggningsmetod för att logga in i rapportpanelen, med email eller Google Login.

Skapa en grupp

Skapa en grupp genom att trycka på plus-knappen i sidomenyn. En grupp kan vara alla dina elever, en klass eller en mindre grupp.

Importera elever

Importera elever från Google Classroom

Om du använder Google Classroom för att hantera konton så kan du automatiskt importera elever in i grupper.

 1. Klicka på knappen ”Import Users” på rapportpanelens förstasida
 2. Välj ”Google Classroom” och klicka på Next för att godkänna rättigheterna för importen
 3. Välj vilket Google-klassrum du vill importera elever från
 4. Välj eller skapa en ny grupp att importera eleverna till
 5. Välj vilka elever från Google-klassrummet du vill importera och tryck på ”Import”

Eleverna är nu tillagda i gruppen.

Eleverna behöver logga in i Notysing-appen via Google Login-knappen på det konto som är kopplat till Google-klassrummet. Det fungerar inte att använda sin Google-adress i email-inloggningen.

Du kan nu se avklarade lektioner i tabellen. Ladda om sidan för att uppdatera tabellen efterhand eleverna gör övningar.

Lägg till elever manuellt

Lägg till elever manuellt med e-postadress

Du kan lägga till elever i grupper med elevens e-postadress.

Be dina elever att:

 • Öppna appen
 • Trycka på användar-ikonen på huvud-sidan och skapa ett konto med sin e-postadress.
This image has an empty alt attribute; its file name is screenshot-framed-email-1024x633.png

I rapportpanelen:

 • Skriv in elevens e-postadress i fältet ”Email or User ID” i gruppen
 • Skriv in ett visningsnamn för eleven
 • Klicka på ”Add to group”

Användaren är nu tillagd i gruppen och du kan se avklarade lektioner i tabellen. Notera att eleven behöver skapa kontot innan det läggs till i rapportpanelen, finns inte kontot visas ett felmeddelande.

Ladda om sidan för att uppdatera tabellen efterhand eleverna gör övningar.

Lägg till elever manuellt med användar-ID

För att lägga till elever i din grupp behöver du elevens användar-ID (”User ID”). Detta ID hittar man i appen.

Be dina elever att:

 • Öppna appen
 • Klicka på kugghjulet på startsidan för att gå till inställningarna.
 • Tryck på den diskreta knappen längst ner på inställningssidan för att kopiera sitt användar-ID
 • Klistra in sitt användar-ID i ett meddelande till dig

Använd dina vanliga kanaler för meddelanden, t.ex. e-post, SMS, Messenger eller något annat som fungerar för er skola.

I rapportpanelen:

 • Klistra in elevens användar-ID i fältet ”Email or User ID” i din grupp
 • Skriv in ett visningsnamn för eleven i fältet ”User display mame”
 • Tryck på ”Add to group”.

Användaren är nu tillagd i gruppen och du kan se avklarade lektioner i tabellen.

Ladda om sidan för att uppdatera tabellen efterhand eleverna gör övningar.