Support

Om du har frågor om Notysing, skriv till oss på support@notysing.com.

Vanliga Frågor

Du kan testa Notysing utan ett konto, men för att spara dina framsteg och använda Notysing på olika enheter behöver du skapa ett Notysing-konto.

På ditt konto sparas dina avklarade lektioner och eventuella uppgraderingar och köp.

Maila oss om du har fler frågor!

  1. Börja med att kontrollera volymen på din enhet.
  2. Om din enhet har en fysisk mute-/”Ljud av”-knapp kan Notysing ibland inte spela ljud om den är inställd på tyst läge.
  3. Om du använder ett Bluetooth-headset, prova att koppla ifrån det och se om appen kan spela upp ljud. Återanslut headsetet och starta om appen.
  4. Inkommande telefonsamtal och andra ljudnotifikationer kan avbryta in- och uppspelning av ljud. Växla ut ur appen och in igen kan lösa problemet, annars borde problemet lösas om du tvångsavslutar appen och startar den igen.

Maila oss om problemen kvarstår!

Att Notysing inte känner igen dina toner eller ger felaktiga resultat kan bero på ett antal saker.

  1. Bakgrundsljud såsom prat och brum från maskiner kan plockas upp som toner i appen och kan ge felaktiga resultat. Prova appen på en tystare plats.
  2. Om du sjunger för tyst så kan appen inte utvärdera tonerna korrekt. Prova att sjunga högre, flytta närmare enheten eller att använda ett headset med mikrofon.
  3. Om du upprepade gånger får meddelandet ”Kunde inte tolka inspelningen” så kan det vara tekniska problem med inspelningen. Prova att tvångsavsluta appen och starta igen.

Maila oss om problemen kvarstår!

Notysing är inställt på att acceptera varierande tonhöjd vanlig för icke-professionella sångare. Det betyder att man i vissa fall kan vara nästan en halv ton ifrån och ändå klara övningen.

Appen ger dock högre poäng ju mer exakt tonhöjden är.

Integritetsarbetet är väldigt viktigt för oss, speciellt som appen används av minderåriga.

Du kan läsa vår integritetspolicy här.

Vi följer tillämpliga regelverk såsom General Data Protection Regulation (GDPR) och Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA)

Maila oss om ni vill ha ytterligare information eller har förfrågningar om vårt integritetsarbete.