Notysing

Lär dig musikens grunder på ett musikaliskt och roligt sätt genom att sjunga!

Du blir guidad av din digitala musiklärare Noty som ger dig feedback på det du gör, på din nivå, alldeles från början och hela vägen.

Chromebook, PC, Mac och Mobil
Hämta i Apple App Store
iPhone och iPad
Ladda ner på Google Play
Android

Educational App Store Certified The EdTech Awards Cool Tool Finalist 2021   NAfME Corporate Member


Microphone

INTERAKTIVA LEKTIONER

I Notysings interaktiva lektioner lär du dig sjunga efter noter och får på köpet grundläggande musiklära, tonnamn, skalor, tonart, rytmer och mycket mer.

Light bulb

AV PEDAGOGER OCH FORSKARE

Notysing är utvecklad av musiklärare och forskare i ett pågående forskningsprojekt som involverar Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Doremir Music Research.

Mobile Devices

FÖR ALLA

Appen har testats i musikundervisning i grundskolans högstadium och gymnasiet, men kan självklart användas också av vem som helst som kan läsa, oavsett ålder eller förkunskaper.


Det här är ju fantastiskt!

Musiklärare åk 7-9

Appen är ett jättebra verktyg för att lära sig noter, så att eleverna kan öva hemma

Musiklärarutbildare

Detta vill jag testa på alla åk 7-9

Musiklärare åk 7-9

Det är roligt och bra dom har gjort en app som lär en om noter, rytm osv

Elev åk 7

Den kände av så bra och var rolig att förstå, och att man redan efter Level 1 sjungit en låt. Det gör en motiverad!

Elev åk 9

Pedagogisk Modell

Den pedagogiska modellen – skapad tillsammans med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm – börjar med att lära ut tonnamn (”C D E”), och fortsätter med att använda tonplatssiffror (”1 2 3”). Detta är framarbetat för att vara det lättaste sättet att förstå skalor utan att behöva lära sig ny specifik vokabulär, och istället fokusera på att sjunga. Appen lär sedan ut tonarter och rytm så att användaren till slut kan sjunga riktiga sånger från noter!

Här kan du se appens hela innehåll.

I kommande lektioner introducerar appen även solmisation (”Do Re Mi”), men då tonplatssiffror är väldigt intuitiva så kan appen användas parallellt med solmisationsbaserad undervisning redan nu.

Rapportpanel för lärare

Du som är musiklärare eller körledare kan använda Notysing med dina elever och följa dina elevers utveckling genom Rapportpanelen.

Notysing är bäst som komplement till lärarledd musikundervisning. Med Notysing kan dina elever uppfylla målen i läroplanen vad gäller bl.a. musikens innehåll och representationer. Varje elev har en egen utvecklingslinje, du kan ge feedback och får ett underlag för att sätta betyg.